Zubní implantáty jsou umělé náhrady vlastních zubů. Dnes se již většinou jedná o umělý kořen z titanu, který je během chirurgického zákroku vložen do čelistní kosti. Cílem je nahradit kořen přirozeného zubu a obnovit tak chrup pacienta, ať už z pohledu funkčnosti či z estetického hlediska. Zubní implantát se následně chová jako kotva, která drží nový, umělý zub na správném místě.

Implantáty se používají k náhradě jednoho nebo více zubů, jako pilíře pod fixní nebo snímací zubní náhradu nebo pro ortodontické účely. Podmínkou pro zavedení implantátu jsou zdravé dásně a dostatek kosti v čelisti pro jeho udržení. V případě, že nemáte dostatek kvalitní kosti, lze to řešit tzv. augmentací. Probíhá formou aplikace kostního štěpu na dobudování nové kosti v čelistech.